Χρήσιμες Πληροφορίες

Δημόσιες ΥπηρεσίεςΔήμος Πάρου 21200-21222 Νάουσα 51220-51691 Μάρπησα 41214 Λέυκες 41617 Κώστος 29025 Αρχίλοχος 41173 Αγκαίρια 91283 Επαρχείο 24750 Βοήθεια στο Σπίτι 24862 Γραμμή Πολιτών Δήμου Πάρου 1562 ΔΕΠΑΠΑ-ΔΟΝΑ 22860 Δημοτική Αστυνομία 21022 Δημοτική Βιβλιοθήκη 28233 ΚΑΠΗ 24895 Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών 24912-24735 Τμήμα Συγκοινωνιών 28142ΤράπεζεςΑγροτική Παροικιά 22400-21847 Εθνική Παροικιά 21663-21298 Εθνική Νάουσα 51438 Εμπορική Παροικιά 21764-21066 Πειραιώς Παροικιά 21059-21164 Alpha Παροικιά 24810-24811 Alpha Νάουσα 53241-53242 Eurobank Παροικιά 23523Πρώτες ΑνάγκεςΑστυνομία 23333 Αστυνομικός Σταθμός Νάουσας 51202 Αστυνομικός Σταθμός Μάρπησας 41202 Λιμεναρχείο Πάρου 21240 Πυροσβεστική 51999-52199 Κέντρο Υγείας 22500-1-2 Ιατρικό Κέντρο 22477-22410-1 Ιατρείο Αγκαιριάς 91277-92009 Ιατρείο Κώστου 23730 Ιατρείο Λευκών 41728 Ιατρείο Μαρμάρων 41065 Ιατρείο Μάρπησσας 41205 Ιατρείο Νάουσας 51216 Κτηνιατρείο 21228 Αλκυονη Περίθαλψη Άγριων Ζώων 22931Άλλες ΥπηρεσίεςΔΕΗ 22131 ΔΕΗ Βλάβες 21241 ΔΕΥΑΠ 25300-21670 ΔΟΥ Πάρου 24564-21238 Ειρηνοδικείο 21703 ΕΛΤΑ Μάρπησσας 41951 ΕΛΤΑ Νάουσας 51495 ΕΛΤΑ Παροικιάς 21236 ΙΚΑ 21339 Ο.Α. Αερολιμένας 91257 ΟΑΕΔ 23586 Ολυμπιακή Αεροπορία 21900-22511 ΟΤΕ 22135 ΟΤΕ Βλάβες 121 Υποθηκοφυλάκειο 21916